Pierwsze logowanie

W pole Użytkownik wpisz identyfikator Użytkownika. Otrzymałeś go w Banku BPS na potwierdzeniu aktywowania usługi bankowości internetowej. Jeżeli korzystasz z haseł przesyłanych za pomocą SMS, podczas aktywacji w banku dostępu do e25, otrzymałeś wiadomość zawierającą hasło aktywacyjne, które należy wprowadzić w pole Hasło.

System e25 przekieruje na kolejny ekran, gdzie automatycznie narzuci zmianę hasła na nowe, własne hasło.

W pole Wprowadź nowe hasło wpisz swoje własne hasło. W pole Powtórz nowe hasło wpisz, oczywiście, to samo hasło. W czasie kolejnego logowania do systemu e25, będziesz już wpisywał ustalone w ten sposób przez siebie hasło.

Pamiętaj, że hasło powinno mieć długość od 8 do 20 znaków i składać się z co najmniej jednej wielkiej litery, jednej małeją litery i  jednej cyfry. Dopuszczalne znaki:

  • 0-9 - cyfry, 
  • A-Z - wielkie litery (bez polskich znaków),
  • a-z - małe litery (bez polskich znaków),
  • znaki specjalne: !@#$%^&*()_+-=[]{}|"':;><,.?/

Następnie naciśnij na ekranie przycisk Zatwierdź.

Jesteś zalogowany i możesz korzystać z systemu bankowości internetowej.

Pamiętaj, aby kończąc pracę, nacisnąć przycisk Wyloguj i zamknąć przeglądarkę internetową.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej