Dołącz do Nas

PrzyjaznaRekrutacjaHRNJ

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. działa od 1992 roku.
W swojej działalności łączy funkcje banku zrzeszającego i banku komercyjnego. Tworzy największe zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce. Łączna liczba prawie 3000 placówek i blisko 4000 bankomatów daje pozycję czołowej instytucji finansowej w kraju. Jako bank zrzeszający, Bank BPS świadczy usługi dla banków spółdzielczych, będąc równocześnie ich partnerem biznesowym i reprezentantem w środowiskach opiniotwórczych.

W obszarze działalności komercyjnej Bank BPS oferuje usługi bankowe dla klientów korporacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Sieć sprzedaży obejmuje zasięgiem cały kraj. Specjalizuje się w obsłudze samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki.

Bankowość spółdzielczą wyróżnia jej relacyjny charakter, który kładzie nacisk na budowanie długotrwałych i bliskich relacji z Klientami. Bank BPS oraz banki spółdzielcze to instytucje prospołeczne i silnie zaangażowane w działalność charytatywną na rzecz swoich lokalnych środowisk.

Historia bankowości spółdzielczej w Polsce sięga ponad 100 lat. Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa powstała, aby na zasadach samopomocy zintegrować wysiłki w walce z lichwą oraz utrzymać polski stan posiadania rodzimego kapitału. Ta misja jest poniekąd aktualna do dziś. Członkostwo w banku spółdzielczym zobowiązuje do współuczestniczenia w zarządzaniu i ponoszeniu odpowiedzialności za funkcjonowanie banku. Żelazne zasady bankowości spółdzielczej, to: solidarność (pomoc społecznościom lokalnym), regionalizacja (lokalne działanie), subsydiarność (wzajemne uzupełnianie potrzeb banków).

Bankowość spółdzielcza ma duży potencjał. Wyraźnie odróżnia się od bankowości komercyjnej. Banki spółdzielcze:

  • mają 100% polski kapitał, pieniądze Polaków zostają więc „w domu”.
  • wsparcia finansowego udziela człowiek - nie systemy. Prezes i pracownicy banku spółdzielczego są sąsiadami, znają swych klientów, wiedzą o nich więcej, niż wynika z dokumentacji bankowej,
  • proces decyzyjny jest szybki, mniej skomplikowany, a usługi dobrane pod indywidualne potrzeby,
  • są różnorodne, każdy z banków ma własną strategię funkcjonowania.Fundamentem kultury organizacyjnej Banku BPS jest Kodeks Etyki, który formułuje zasady dobrej współpracy oraz stoi na straży wysokiej odpowiedzialności prowadzonego biznesu. Osobom zatrudnionym w Banku oferujemy stabilne warunki zatrudnienia, a także możliwość podnoszenia kwalifikacji. Dbamy o rozwój Pracowników realizując zróżnicowane programy szkoleniowe - specjalistyczny oraz rozwojowe.

Centrala Banku BPS S.A. mieści się w Warszawie.

<Dołącz do nas - formularz aplikacyjny>

Kursy walut

Kursy walut2017-09-22 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1353
1 USD3.4551
1 CHF3.5424
1 GBP4.6569
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,73
więcej