Informacja dla akcjonariuszy

Komunikat dla akcjonariuszy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. dotyczący trybu zbycia akcji imiennych Banku.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. przypomina, iż tryb zbycia akcji imiennych Banku został określony w § 34 Statutu Banku. Zgodnie z zapisami Statutu zbycie akcji imiennych, z wyłączeniem akcji będących własnością i zbywanych na rzecz Akcjonariuszy banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem, uzależnione jest od zezwolenia Banku, udzielanego każdorazowo przez Radę Nadzorczą. Wniosek o wydanie zgody na zbycie akcji imiennych Akcjonariusz składa na adres siedziby Banku, wskazując nabywcę, liczbę zbywanych akcji oraz ich serie i numery, a także cenę, za jaką akcje mają być zbyte. Bank udziela zezwolenia na zbycie akcji imiennych na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, a po upływie tego okresu, w przypadku nie dokonania zbycia akcji, Akcjonariusz jest zobowiązany do ponownego uzyskania zezwolenia w tym przedmiocie.

Po zawarciu umowy sprzedaży akcji imiennych, nabywca powinien zwrócić się do Zarządu Banku z wnioskiem o ujawnienie go w Księdze akcyjnej Banku BPS S.A.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Departamentem Relacji Zrzeszeniowych i Korporacyjnych, pod nr tel.: (22) 53-95-202 lub (22) 53-95-324.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej