BPS Faktor

O faktoringu

Pomagamy mikro stać się makro

Faktoring to zobowiązanie ze strony Banku (faktora) do odpłatnego świadczenia przez określony czas usług na rzecz klienta, obejmujących w szczególności finansowanie poprzez nabywanie wierzytelności i inkasowanie wierzytelności od dłużnika.

Najważniejsze cechy faktoringu:

 • przedmiot faktoringu - wierzytelności powstające w krajowym obrocie gospodarczym, istniejące i przyszłe, przy czym:
  • termin płatności jest nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 90 dni, liczony od daty wystawienia faktury,
  • są odpowiednio udokumentowane - umową podstawową i/lub fakturą,
  • są niewymagalne,
  • są ściśle oznaczone, odpowiednio udokumentowane i bezsporne, co do istnienia,
  • wysokości i terminu płatności,
  • nie są obciążone prawami osób trzecich, w szczególności prawem zastawu,
  • nie były i nie są przedmiotem wykupu przez innego nabywcę i przysługują wyłącznie Zbywcy,
  • ich przeniesienie nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, właściwości zobowiązania oraz zastrzeżeń zawartych w umowie podstawowej lub innych aktach,
  • nie są zajęte w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym prowadzonym przeciwko Zbywcy,
  • nie ciążą na nich żadne należności publicznoprawne, w szczególności opłaty skarbowe związane z umową podstawową (zostały uiszczone lub brak),
  • Dłużnikowi nie przysługuje prawo zgłoszenia do nich zarzutów potrącenia, zwolnienia z długu, odnowienia zobowiązania, niespełnienia świadczenia wzajemnego, odroczenia terminu płatności,
 • okres świadczenia usługi - od 6 do 12 m-cy,
 • waluta - PLN.

Zapraszamy do naszych placówek!
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Kontakt

Osobiście
w placówce
Kontakt
telefoniczny
Kontakt
przez www

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

 

Placówki i bankomaty

Skontaktuj się
z naszym konsultantem

Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami:

0 801 321 456

( koszt jak za rozmowę lokalną )

+48 86 215 50 00

( z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według cennika operatora )

Kontakt możliwy jest również pod faksem

+48 86 215 50 01

Infolinia Banku BPS czynna jest
24 godziny 7 dni w tygodniu.

Skontaktuj się
z nami za pomocą formularza kontaktu.

 

Kursy walut

Kursy walut2019-01-15 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1563
1 USD3.6320
1 CHF3.6595
1 GBP4.6453
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej